Algemene regels 2MOVE Maartensdijk

Algemene regels 2Move

Algemene regels 2Move

Algemeen (voor alle 2Move lessen)

 • Zorg dat je op tijd aanwezig bent want de lessen beginnen op tijd.
 • Het is niet toegestaan om eerder dan bij aanvang van je eigen les in de zaal aanwezig te zijn.
 • Kun je een les niet komen, meld je dan tijdig af, bij onderstaand nummer of bij je docent.
 • Voor alle danslessen is Lieneke Geurtsen de contactpersoon, haar telefoonnummer is 06 51242490 of per e-mail voorzitter@2movemaartensdijk.nl.
 • Het verenigingsjaar van 2Move loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (digitaal) plaatsvinden 4 weken voor het einde van het verenigingsjaar (dus vóór 2 juni) bij de ledenadministratie, ledenadministratie@2movemaartensdijk.nl.
 • Als je door omstandigheden niet in staat bent om te komen sporten, dan brengen wij de kosten voor deze lessen niet in rekening bij het overhandigen van een verklaring van een arts.
 • Wijzigingen van de regels of mededelingen van het bestuur van 2Move zullen zoveel mogelijk schriftelijk of per mail worden gedaan (uiterlijk één les van te voren).

Privacy

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van kracht. Met de invoering van deze wetgeving geldt in de hele Europese Unie dezelfde wetgeving op het gebied van privacy.
 • 2Move heeft een beleid vastgesteld over de omgang met persoonsgegevens van haar leden. Het doel van dit beleid is deze persoonsgegevens te beschermen. Het gaat daarbij vooral om de ledenadministratie, facturering en boekhouding, nieuwsberichten en afbeeldingen op de website. De tekst van dit beleid is opvraagbaar bij de voorzitter van 2Move
 • Ook is er een privacyverklaring opgesteld. Hierin is vermeld welke gegevens 2Move opslaat, waarvoor ze gebruikt worden en hoe de gegevens door u kunnen worden ingezien, gewijzigd en verwijderd. Lees hier de privacyverklaring
 • De persoonsgegevens die u op het inschrijfformulier invult, worden uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van het lidmaatschap van 2Move en worden niet aan derden verstrekt.

Tijdens de les

 • Het is verplicht tijdens de lessen sportkleding te dragen. Onder sportkleding verstaan wij: sportschoenen, makkelijk zittende kleding (dus geen spijkerbroek of strakke normale broek). Blote voeten of alleen sokken is niet toegestaan. 
 • Neem een flesje water mee voor tijdens de les, drinken tijdens het sporten is belangrijk. Andere dranken dan water en of het meenemen van eten tijdens de les is niet toegestaan.
 • Om de lessen zo goed mogelijk te laten verlopen vragen we u de telefoon uit te zetten/ thuis te laten, verlaat u niet onnodig de les, gedraagt u zich netjes en neemt u meegebrachte spullen weer mee naar huis zodat de zaal na de les schoon achterblijft.
 • Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter.
 • In overleg met de docente is het mogelijk een introducé mee te nemen voor een proefles. Tijdens de vriendjes en vriendinnetjesweek zijn vriend(inn)en welkom.  
 • Bij Total Body Workout/Pilates en Zumba is het verplicht een handdoek mee te nemen naar de les.
 • Wij verwachten van iedereen een respectvolle omgang met elkaar en met de docent.  

Dance

 • Zie huishoudelijke regels onder ‘algemeen en tijdens de les’.
 • Ouders/verzorgers wachten buiten de zaal op hun kind tot de les is afgelopen. De ouders van Kids Dance en Young Urban mogen de eerste 5 en laatste 5 minuten bij de les aanwezig zijn. Er is bij SOJOS de mogelijkheid om in de ruimte boven de zaal te wachten tot het einde van de les of buiten.
 • De kinderen kunnen thuis of op de gang onder begeleiding van hun ouders omkleden. Er is op beide locaties geen mogelijkheid om te douchen.
 • Ook voor de kinderen raden wij aan een flesje met water mee te nemen. Tijdens de les wordt er niet gegeten.
 • Uitdelen met verjaardagen gebeurt altijd in overleg met de docent. 

De selectiegroep

 • De selectiegroep ontvangt een aanvulling op de algemene regels.
 • Van hen wordt een actieve houding verwacht met betrekking tot aanwezigheid tijdens de lessen en tijdens de eventuele danswedstrijden/optredens.

De Eindshow

 • Met Dance werken we toe naar de eindshow die in principe plaatsvindt in het laatste weekend van juni dan wel het eerste weekend van juli. De exacte datum vindt u terug op de startagina van de website. We nemen aan dat alle dansers aanwezig zullen zijn bij de eindshow.
 • Mocht uw kind niet aanwezig kunnen zijn, dan vragen wij u om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. Dit met het oog op de choreografie en de aanschaf/ het maken van de kleding (meer info vindt u t.z.t. terug op de website).

Vakantie:

 • Tijdens de maanden juli en augustus en tijdens de voor Maartensdijk geldende schoolvakantie(s) zal er geen les worden gegeven.
 • Voor de lessen op de bijzondere dagen zoals tijdens de Avondvierdaagse zullen de docenten u tijdig op de hoogte brengen.

FaceBook